Resources

Het doel van Smart Flanders is om hergebruik van datasets te stimuleren. In eerste instantie is dus een goed begrip nodig rond waarom, wanneer en hoe we data naar buiten brengen. Op deze pagina vind je meer achtergrond rond (linked) open data, een open data checklist, een samenvatting van de 5 interoperabiliteitslagen, een korte oplijsting van de technische principes, en links naar meer technische documenten over waarom en hoe de technische principes verwezenlijkt kunnen worden. Deze pagina is bedoeld als informatie-bron voor organisaties die voor de eerste keer met open data aan de slag willen gaan en meer bedreven data-publishers. Ben je op zoek naar data om te hergebruiken, neem een kijkje op onze pagina voor ontwikkelaars of de voorbeeld-datasets die volgens de Smart Flanders principes gepubliceerd worden.

Wat zijn Open Data?

Voor een goed begrip wordt op deze pagina toegelicht welke definitie van Open Data gehanteerd wordt in kader van het Smart Flanders programma. Er wordt stilgestaan bij de filosofie achter Open Data en het juridisch kader waarin deze filosofie vertaald werd. Deze pagina is vooral relevant voor organisaties die minder vertrouwd zijn met het concept.

Open Data Checklist

Op deze pagina is een overzicht terug te vinden van de belangrijkste aandachtspunten bij het opzetten van een open data-werking binnen een organisatie. De uitdagingen worden weergegeven in de vorm van een checklist die organisaties kunnen hanteren bij het uitwerken van een open data-beleid. Deze pagina is vooral relevant voor organisaties die al meer vertrouwd zijn met het concept en er concreet mee aan de slag gaan.

Welke uitdagingen rond Open Data zien we vandaag nog?

Er zijn heel wat nuances aan te brengen in het debat rond open data. Er blijven nog een aantal vragen en uitdagingen over die een antwoord zullen moeten krijgen om het potentieel van open data volledig waar te kunnen maken. Op deze pagina vind je een overzicht van openstaande vragen.

Voorbeeldclausules Open Data Charter

Om het Open Data Charter in de praktijk te vertalen werd een document ontwikkeld met voorbeeldclausules die in aanbestedingen, concessies en contracten gebruikt kunnen worden om met leveranciers regelingen te treffen rond (Linked) (Open) Data. Het gebruik van deze formuleringen wordt aanbevolen om naar een meer gezamenlijke aanpak rond Open Data te streven. Deze pagina is vooral relevant voor organisaties die al meer vertrouwd zijn met het concept en er concreet mee aan de slag gaan.

Definitiehandboek "Drukte in de Stad"

Tijdens de datapiloot "Drukte in de Stad" werd besloten om een gezamenlijk definitiehandboek op te stellen, waarin afspraken gemaakt worden over gestructureerde definities van profielen en kenmerken die gebruikt kunnen worden bij het meten van drukte - ongeacht de gebruikte technologie of het toepassingsdomein. Dit handboek werd samen met de steden geschreven en voorgelegd aan relevante marktpartijen, om op de laatste stuurgroep van Smart Flanders goedgekeurd te worden. Het definitiehandboek is hier terug te vinden.

Academische publicaties

Het Smart Flanders programma genereert ook academische publicaties die het onderzoekswerk dat uitgevoerd werd presenteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aantal van de technische principes, de aanpak rond het opstellen van het Open Data Charter, de resultaten van de maturity check enzovoort. De publicaties zijn in deze map terug te vinden, die zal aangevuld worden wanneer nieuwe publicaties beschikbaar worden.

Een lijst van minimale technische afspraken

De lijst van minimale afspraken wordt continu bijgewerkt, en er wordt tevens meer tekst en links bijgevoegd naargelang implementaties in de centrum-steden vorderen.

Juridisch
Technisch
 • De response headers van de documententen over HTTP worden voorzien van cache-headers volgens IETF RFC2616 section 13 via bvb. Max-age of eTag; Bijgevolg worden er geen API-keys of tokens geplaatst op publieke documenten;
 • Een Cross Origin Resource Sharing header toe aan het antwoord, zodat deze bron ook in andere javascript applicaties kan worden gebruikt (zie ook de instructies van Enable CORS).
Syntactisch
Hiervoor gebruiken we het RDF1.1 raamwerk, beter gekend als Linked Data. Als meerdere serialisaties of formaten moeten worden ondersteund, wordt gebruik gemaakt van Content-Negotiation. Zo kunnen nog steeds niet-RDF-specificaties hun formaat worden gebruikt voor clients die dit verkiezen.
Semantisch
Het gebruik van web-adressen (URI’s) is de eerste grote uitdaging. De verdere stappen zijn om dan ook dezelfde domeinmodellen te gebruiken binnen een Vlaamse context.
 • Voor iedere identificator wordt een web-adres (HTTP URI) gebruikt. Deze URI volgt de Linked Data principes (zie de Vlaamse URI standaard);
 • Er wordt maximaal hergebruik gemaakt van bestaande basisregisters (bvb. de officiële URI’s voor adressen op data.vlaanderen.be)
 • Er wordt maximaal hergebruik gemaakt van bestaande domeinmodellen zoals DATEX2, OSLO², en andere die kunnen gevonden worden via Linked Open Vocabularies.
Querying
 • De geschiedenis van real-time open datasets worden mede gepubliceerd in fragmenten.
 • Alle real-time Open Datasets worden beschreven volgens de Europese DCAT-AP standaard, zodat deze ook op het Vlaams opendataportaal, en bijgevolg ook op het Europese, vindbaar zijn.

Een voorbeeld van hoe deze principes worden toegepast voor parkeergegevens kan je vinden in onze parkeerdata-piloot.

Werken aan interoperabiliteit

De minimale afspraken die we maken en bestuderen over alle bronnen heen, splitsen we op in verschillende niveau’s, zoals geïllustreerd op onderstaand schema. Daar staan alle lagen waarop afspraken moeten worden gemaakt tussen 2 of meerdere spelers wanneer data worden uitgewisseld.

Bij elke laag past een bepaalde vraag:

 1. Juridisch: Als een dataset gepubliceerd wordt, kan iedereen automatische de mogelijke juridische voorwaarden ontdekken?
 2. Technisch: Kan een dataset kosten-efficiënt bij een bepaalde hergebruiker gebracht worden?
 3. Syntactisch: Kan er automatisch een abstractie worden gemaakt van een bepaalde serialisatie?
 4. Semantisch: Hoe weet je of twee identificatoren hetzelfde willen zeggen?
 5. Querying: Hoe stel je vragen over verschillende bronnen, zonder servers te overbelasten?
Door minimale afspraken te maken op elk van deze lagen, maken we het makkelijker om een toepassing over heel Vlaanderen te bouwen.